Prvá prešovská dražobná spoločnosť, s.r.o. v likvidácii